Како користити терминолошку базу?

Термин који Вас занима унесите у прозор у горњем левом делу насловне странице и кликните на поље „претрага“. Испод њега појавиће се листа погодака (уноса који садрже тражену реч). Кликом на неки од њих, у десном делу екрана појавиће се цела одредница, са свим подацима које о датом термину постоје.
При томе, жељени термин можете унети на било којем од језика који су заступљени у бази. (Ипак, употребом енглеског или српског језика, повећавате шансу да претрага буде успешна, пошто су то два најзаступљенија језика.)

У претрази можете користити и помоћне знаке: Знаци се могу и комбиновати (нпр., упитом *rights$ добићете листу погодака са терминима који се завршавају речју rights, а упитом %organi?ation$ термине који укључују комбинације других речи са речју organisation/organization).

Једноставним упитом, без помоћних знака, добићете листу погодака у којима се тражена реч појављује у било којој комбинацији и на било којој позицији у тој комбинацији.