Uputstva za upotrebu terminološkog analizatora

U polje za obradu teksta možete unijeti riječ, rečenicu, pasus ili čitav tekst, na engleskom ili na službenim jezicima BiH (BHS).

Kada odaberete jezik (engleski ili BHS) u meniju "Izvorni jezik", koji se nalazi ispod glavnog prozora, i pritisnete taster "Obrada teksta", program će analizirati tekst i izdvojiti i obilježiti one njegove dijelove (termine) koji se nalaze u terminološkoj bazi BiHterm. Svaki takav termin ujedno predstavlja link ka BiHtermu, koji vas vodi do detaljnijih informacija o svakom terminu.

Program može obrađivati dvije vrste tekstova: jednojezične i dvojezične (u Tradosu segmentirane) tekstove. Prvi tip analize može biti koristan prevodiocima, i to prije prevođenja, budući da daje uvid u postojeće termine u bazi, sa stepenom njihove pouzdanosti i drugim korisnim informacijama. Drugi tip analize može znatno olakšati odabir novih termina koje treba unijeti u terminološku bazu, te otuda predstavlja pomoć terminolozima.

Rezultati obrade mogu biti prikazani na tri načina:
  • jednojezično,
  • dvojezično, tako da je svaki jezički segment u posebnom odјeljku,
  • dvojezično, tako da je svaki jezički segment u posebnom odјeljku, a svaki termin u posebnom redu.

    Za sva pitanja, komentare, primjedbe i sugestije u vezi sa programom na raspolaganju vam je terminolog u Odsjeku za metodologiju i terminologiju Direkcije za evropske integracije BiH: ili autor programa