О БиХтерму

БиХтерм представља вишејезичну терминолошку базу која је настала као резултат процеса прикупљања и обраде терминологије у оквиру процеса превођења правних аката ЕУ на језике у службеној употреби у Босни и Херцеговини. Како је утврђивање поуздане стручне терминологије и осигурање њене досљедне примјене један од основних принципа за постизање квалитета у процесу превођења, идеја је била да се на једном мјесту обједини сва терминологија прикупљена из различитих области и на тај начин олакша посао свима који на било који начин учествују у процесу превођења и преузимања законодавства ЕУ.

Терминолошка база је започета израдом Терминолошког рјечника еуропских/европских интеграција са око 3500 термина, да би се касније допуњавала терминологијом из правних аката ЕУ и других докумената који су повезани са ЕУ. Прикупљени термини потичу из различитих и области и различитог су степена поузданости (reliability), у зависности од тога кроз које фазе редактуре су прошли (лингвистичка/стручна/правна редактура).

БиХтерм дјелује на принципу концепта, што у пракси значи да се један термин може односити на два, а понекад и више концепата. Већина термина дата је на енглеском језику уз одговарајући еквивалент на језицима у службеној употреби у БиХ, док су неки термини, поред енглеског, наведени и на другим језицима ЕУ.

Уноси у БиХтерму могу садржавати и неке од сљедећих података:

Creation Date датум уноса термина
Change Date датум последње измене термина
Context контекст у којем се термин јавља
Definition дефиниција термина
DefRef извор дефиниције
Note додатни подаци и коментари
NoteRef извор додатних података и коментара
Oblast област за коју је термин карактеристичан
Project пројекат у оквиру којег је термин преведен
Reliability поузданост превода од 1 до 4:
1 – термин из превода који није прошао редактуру;
2 – термин који је прошао лингвистичку редактуру;
3 – термин који је прошао лингвистичку и стручну редактуру;
4 – термин који је прошао лингвистичку, стручну и правну редактуру)
See also други извори из којих је могуће добити више података о термину
Subject област за коју је термин карактеристичан (на енглеском)
TermRef документ из којег је термин издвојен
TermSource институција која је препоручила превод
UsageLabel статус термина (прихватљиво, колоквијално, често, жаргон, мање прихватљиво, не препоручује се, застарјело, званично, итд.)

БиХтерм је база која ће се временом допуњавати новим терминима, а већ постојећи ће се унапређивати како процес превођења правних аката ЕУ буде напредовао. С тим у вези сви ваши коментари, мишљења или стручни доприноси БиХтерм-у су добродошли. Њих можете упутити Одсјеку за методологију и терминологију Дирекције за европске интеграције БиХ а питања у вези функционисања самог програма, његовом креатору